Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.


TSO

Leerlingen kunnen tussen de middag overblijven op Aan Boord. De kinderen eten in groepen van maximaal 20 kinderen onder leiding van gecertificeerde overblijfouders. De verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de directeur van de school. De coördinator van de overblijfcommissie is te bereiken via overblijfaanboord@codenz.nl. Voor het overblijven is een TSO-reglement vastgesteld. Dit reglement ligt ter inzage op school.


De tarieven voor een jaarabonnement voor het overblijven zijn als volgt:

1 dag per week overblijven   € 50,-     per kind per jaar

2 dagen per week overblijven € 70,-     per kind per jaar

3 dagen per week overblijven € 90,-     per kind per jaar

4 dagen per week overblijven € 100,-   per kind per jaar


Betaling

Het abonnementsgeld wordt bij de ouders geïncasseerd. Ouders die geen incasso hebben ondertekend, dienen aan het begin van het schooljaar het abonnementsgeld over te maken op rekeningnummer: NL44 RABO 011.25.51.661 ten name van Aan Boord, onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

 

Strippenkaart

Er is ook een 5- strippenkaart beschikbaar voor € 12,50. Deze kaart is verkrijgbaar bij de overblijfcoördinator. Ouders worden geacht het kind af te melden als het ziek is. Dit kan bij de groepsleerkracht.


Schoolmelk

Bij het overblijven schenken we schoolmelk. Voor de leerlingen met een allergie is er ook sojamelk en/of appelsap. Elke overblijver krijgt een schoolbeker. De beker komt schoon op school en gaat vies mee naar huis. Regelmatig wordt het eten op school wat feestelijker: met tosti’s, groentetraktaties of andere verrassingen.

     • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten


Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online