Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.


Waar wij voor staan

De school staat voor talentvol onderwijs waarbij wordt geleerd met hoofd, hart en handen. Eigenaarschap van leerlingen staat centraal. Vanaf groep 1 denken de leerlingen actief mee over de inhoud van de lessen. Wat wil je leren en hoe ziet dat eruit ? Wat kun je al zelf en waar heb je hulp bij nodig ? Onze kleuters ontwikkelen zich in een rijke speel –en leer omgeving waarbij ze eigen keuzes mogen maken en begeleid mogen ontdekken. Komend schooljaar breiden we deze werkwijze uit naar groep 3. In de overige groepen sluiten we zoveel mogelijk aan door het afnemen van voortoetsen bij de vakken taal, spelling en rekenen om vervolgens samen met de leerling te kijken naar de vragen: Waar sta je ? Waar wil je naar toe en wat heb je daarvoor nodig ? Deze stappen worden ook gecommuniceerd met ouders zodat zij ter ondersteuning kunnen zijn in het leerproces. De dialoog aangaan is één van onze uitgangspunten. Zaken bespreekbaar maken past bij ons en bij onze christelijke identiteit.

 

Als school staan we voor christelijk onderwijs. Dat betekent dat iedereen die in de school werkt zich in het dagelijks denken en doen laat leiden door het Evangelie. We willen de kinderen vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel en de verhalen vertalen naar de tijd waarin we leven. We laten ons christen-zijn zien in onze omgang met elkaar. We vinden het belangrijk dat kinderen respect en waardering kunnen aanvoelen en onder woorden kunnen brengen. Daarbij hoort ook respect voor andermans eigendommen, goed omgaan met het milieu en zorg dragen voor mensen dichtbij en veraf.

 

Van ouders en kinderen die geen christelijke achtergrond hebben verwachten wij een respectvolle omgang met onze christelijke identiteit. 's Ochtends luisteren we rond de viertafel naar een Bijbelverhaal, praten er over door en zingen we samen. Elke week wordt er gestart met een gezamenlijke weekopening, waarin verteld wordt wat het weekthema van de Bijbelverhalen is. Zes keer per jaar is er een groepssluiting waarbij één van de groepen presenteert wat zij over dit thema hebben geleerd. De feesten van de Bijbel vieren wij samen, leerlingen, ouders en leerkrachten. Kerst en Pasen worden om beurten in de kerk of in school gevierd. De school kent een gebedsgroep georganiseerd door ouders. 

 

Aan Boord is onderdeel van stichting Codenz. Bij deze protestants christelijke onderwijs stichting zijn 10 scholen aangesloten in de gemeenten Dronten en Zeewolde. De uitgangspunten van Codenz zijn: betrokkenheid, bezieling, uitdaging, verbondenheid en vertrouwen.     • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten


Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online