Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.


Medezeggenschapsraad

Vanuit de MR

Op 10 april is er een MR vergadering. U bent van harte welkom om het open gedeelte bij te wonen. De vergadering begint om 19:30 uur. Voor de agenda van deze avond kunt u op de website kijken. Mocht u als ouder ook een onderwerp hebben waar we als MR aan mee kunnen denken, dan horen we dat graag. 

 

MR zoekt nieuw ouderlid

Voor de periode na de komende zomervakantie zijn we als MR op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. In de MR denken drie betrokken ouders, samen met drie leerkrachten, na over het beleid van de school. Zij kijken mee met de formatie en groepsindeling, die wij pas na hun instemming kunnen invoeren. Zo hebben zij in een aantal onderwerpen instemmingsrecht. De MR is steeds op de achtergrond aanwezig om kritisch mee te kijken naar ons onderwijs. Als het u interessant lijkt om eventueel zitting te nemen in de MR, kunt u zich opgeven via mraanboord@codenz.nl, of via de leerkrachten. Ter oriëntatie en kennismaking zal u worden uitgenodigd bij het open (eerste) gedeelte van de volgende MR-vergadering welke plaatsvindt op 10 april aanstaande. Bij meerdere aanmeldingen zal er een loting plaatsvinden door de huidige leden van de oudergeleding. Graag horen we voor 7 april uw reactie. 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Aan Boord 2017

                                

---------------------------------------------------------------------------

Oudergeleding: Miranda van Oene (secretaris), Martin Berenst (afg. GMR)

Personeelsgeleding: Niels Ehlting, Marianne Scherjon (afg. MR junior), Martijn van Elp (afg. GMR)

 

Algemeen

 • In 2017 heeft de MR 6x vergaderd. De agenda’s worden gedeeld met ouders via de website en met de OC. 
 • Ouders zijn voor elke vergadering uitgenodigd om het open gedeelte bij te wonen via de nieuwsbrief.
 • In 2017 is afscheid genomen van ouder Rinaldo Pothof (secretaris) en Esther Schipper (lid). Martin Berenst en Miranda van Oene hebben als ouders deze rollen overgenomen.
 • De MR heeft ook afscheid genomen van de leerkrachten: Marieke Berk en Ineke Hopman. Niels Ehlting en Martijn van Elp hebben in september 2017 plaatsgenomen in de MR.
 • De afgevaardigden voor de GMR hebben zich ingezet voor het gemeenschappelijk belang van de stichting Codenz.
 • De MR heeft gewerkt aan het verbeteren van zichtbaarheid en transparantie naar ouders.
 • De MR en OC hebben een gezamenlijke start van de vergaderingen waarbij beide tegelijk geïnformeerd worden door de directie over belangrijke zaken.
 •  
 •  
 • Onderwerpen 
 • De MR heeft zich regelmatig laten informeren over de stand van zaken m.b.t. de huisvesting van  Aan Boord.  
 • De MR heeft 3x met de MR junior vergaderd. Ingebrachte punten zijn besproken en besluiten worden via de afgevaardigde teruggekoppeld.
 • De MR heeft de begroting voor 2018 goedgekeurd.
 • De MR heeft zich laten informeren over het onderwijskundig jaarplan 2017/2018. Het thema is ‘Leren Zichtbaar Maken’. 
 • De MR heeft de formatie voor 2017/2018 goedgekeurd.
 • De MR heeft meegewerkt aan de ouderenquête.
 • De MR heeft zich laten informeren over de RIE (risico-inventarisatie)
 • De MR heeft deelgenomen aan de ouderavond
 • De MR heeft zich laten informeren over de schoolanalyse
 • De MR heeft kennis genomen van het vertrek van een leerkracht en de wijze waarop daar invulling is gegeven door het team
 • De MR heeft een besluit genomen inzake een oudervraag omtrent de hygiëne van de zandbak en het bos 

 • Op 1 februari gaan we als MR in gesprek met de junior-MR. Het is goed om vanuit de leerlingen te horen waar ze tegenaan lopen. Hopelijk kunnen we hier als MR in begeleiden en kijken naar de mogelijkheden. 

  Op 1 februari is er een MR vergadering. U bent van harte welkom om het open gedeelte bij te wonen. De vergadering begint om 19:30 uur. Voor de agenda van deze avond kunt u op de website kijken.

  Mocht u als ouder ook een onderwerp hebben waar we als MR aan mee kunnen denken, dan horen we dat graag.  


  Donderdag 1 februari aanstaande is er weer een MR vergadering. Voor de agenda kunt u klikken op onderstaande link. 

  http://www.pcbaanboord.nl/filemanager/uploaded/documenten/Agenda MR vergadering 1 februari 2018.docx 


  Maandag 27 november 2017 is er om 19:30 uur weer een MR vergadering. Voor de agenda kunt u op de onderstaande link klikken. Voelt u zich van harte welkom bij het open gedeelte.

   

  http://www.pcbaanboord.nl/filemanager/uploaded/documenten/Agenda MR vergadering 27 november.pdf

   


  Als u de school binnen gaat of in school loopt ziet u meerdere foto’s van de MR. Hopelijk heeft dit een beeld  van wie we zijn en voelt u niet de schroom om een van ons aan te spreken als u ergens mee zit waar de MR u verder mee kan helpen.

  Eind november is er een MR vergadering, voor de juiste data kunt u het beste de website in de gaten houden. U bent van harte welkom om het open gedeelte bij te wonen. De vergadering begint om 19:30 uur. Voor de agenda van deze avond, kunt u rond midden november op de website kijken.


  Op 21 september zijn we als MR voor de eerste keer van dit schooljaar bij elkaar geweest. Deze keer stond met name in het teken van elkaar leren kennen, aangezien er 4 nieuwe mensen hebben plaats genomen in de MR. Vanuit deze onbekendheid willen we als MR ons voorstellen en vindt u hieronder een stukje van iedereen afzonderlijk. 

   

  Mijn naam is Martin Berenst, geboren en getogen in Hardenberg en zo’n 7 jaar geleden verhuisd naar Dronten. Ruim 5 jaar geleden getrouwd met Patty en ondertussen vader van Julian (groep 3) en Cathelijne (na de kerstvakantie groep 1). En in november verwachten wij ons derde kind, een meisje. 

   

  Sinds april ben ik werkzaam bij Broekhuis in Harderwijk als applicatiebeheerder. Daarvoor 8 jaar op een assurantiekantoor in Hollandscheveld gewerkt, eerst als boekhouder en later als applicatiebeheerder.

   

  Vanaf dit schooljaar zit ik in het MR van Aan Boord en namens

  Aan Boord als oudergeleding in het GMR van Codenz.

  Het lijkt mij leuk en interessant om te weten wat er allemaal op de achtergrond gebeurd op school en de overkoepelende stichting. En op deze manier een bijdrage te leveren aan school als ouder van schoolgaande kinderen.

   

   

   

        Hallo mijn naam is Marianne Scherjon. Ik ben leerkracht van de                      groepen 4 en 5a.  

   

        Naast afgevaardigde van het team in de MR, neem ik ook deel aan de

        MR Junior, welke vanaf 2014 actief is bij ons op Aan Boord. Fijn om

        op die manier de kinderen zo betrokken te mogen meemaken.

   

        We hopen zowel in de ‘volwassen’ MR als in de MR Junior weer mooie

        stappen te maken dit jaar. 

   

   

   

                                                                                                                                   

  Sinds dit jaar zit ik in de MR. En dan word je gevraagd om jezelf voor te stellen. Ik werk sinds ongeveer anderhalf jaar op Aan Boord. Hiervoor heb ik op het praktijkonderwijs in Almere gewerkt en ik ben begonnen op de Branding in Swifterbant. Ik ben getrouwd en heb een pracht van een dochter. Ik woon al mijn hele leven in Dronten en heb zelf ook op Aan Boord gezeten.

   

  Ik ben graag met de natuur bezig op verschillende vlakken. Ik vind het heerlijk om in de natuur te fietsen en te wandelen. Maar ik hou ook van tuinieren en heb een eigen volkstuin. Mijn passie op dit gebied probeer ik te gebruiken om ook de kinderen te laten genieten van de natuur.

   

  De passie die ik heb voor het onderwijs hoop ik te kunnen inzetten in de MR. En samen een invulling te geven aan de visie van Aan Boord. 

   

   

   

   

    Ik ben Miranda van Oene en getrouwd met Jonathan. Wij      

    hebben 3 prachtige kinderen; Noëlle (groep 3) Loïs (groep 1)

    en Jaïr (over 4 jaar groep 1).

   

    Ik geniet nu nog van mijn zwangerschapsverlof, maar in

    november mag ik weer aan het werk op het Aurum College.

    Ik ben mentor van een HAVO/VWO 3/4 klas en ik mag hen 

    begeleiden in het sociaal-emotionele - en didactische

    ontwikkeling. 

   

    Naast de MR zit ik ook in de commissie Passend Onderwijs   

    van de regio Flevoland. Ik hoop hierin te kunnen         

    belichten hoe noodzakelijk Passend Onderwijs is. 

   

  Ik hoop dat ik de komende jaren vanuit mijn vakgebied een steentje kan bijdragen binnen de MR van Aan Boord. 

   

   

   

  Mijn naam is Martijn van Elp en ik ben sinds 2009 werkzaam als 

  leerkracht in het basisonderwijs. Ik ben mijn loopbaan begonnen op De Zevensprong en sinds 2016 ben ik werkzaam op Aan Boord.

   

  Naast mijn functie als leerkracht, draag ik graag ook als MR-lid mijn steentje bij aan het beste onderwijs voor de kinderen van Aan Boord. Ik heb er daarom veel zin in om mee te denken over het beleid van de school.

   

   

   

   

   

   


  De MR leden van het schooljaar 2017-2018

   

  Van links naar rechts:

  Marianne Scherjon (leerkracht), Martijn van Elp (leerkracht), Miranda van Oene (ouder),

  Martin Berenst (ouder). 

  Op de foto mist Niels Ehlting (leerkracht) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Donderdag 21 september aanstaande is er de eerste MR vergadering van dit schooljaar. Bent u wel eens benieuwd hoe zo'n vergadering nu in zijn werk gaat? U bent van harte welkom om het open gedeelte bij te wonen. De vergadering begint om 19:30 uur. Voor de agenda van deze avond, kunt u op onderstaande link klikken. 

   

  http://www.pcbaanboord.nl/filemanager/uploaded/documenten/MR vergadering 21 september 2017.pdf 

   


  Maandag 26 juni is er weer een MR vergadering. Wilt u het eerste gedeelte bijwonen? U bent  van harte welkom! Voor de agenda zie onderstaande link.  

   

  http://www.pcbaanboord.nl/filemanager/uploaded/documenten/Agenda MR 26 juni 2017.pdf 


   

  Via onderstaande link kunt u het jaarverslag van 2016 van de MR lezen, wat hebben we afgelopen jaar besproken, waar zijn we mee bezig met de MR.

   

  http://www.pcbaanboord.nl/filemanager/uploaded/documenten/Jaarverslag MR 2016.pdf 

   


  De agenda voor de MR vergadering van 23 maart a.s. kunt u inzien door op onderstaande link te klikken: 

   

  http://www.pcbaanboord.nl/filemanager/uploaded/documenten/Agenda MR vergadering 23 maart 2017.pdf


  Als u interesse hebt in het huishoudelijk reglement van de MR op Aan Boord, kunt u klikken op onderstaande link.

   

  http://www.pcbaanboord.nl/filemanager/uploaded/documenten/HUISHOUDELIJKREGLEMENT MR 2016.pdf   MR zoekt nieuw ouderlid

  Voor de periode na de komende zomervakantie zijn we als MR op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding.

  In de MR denken drie betrokken ouders, samen met drie leerkrachten, na over het beleid van de school. 
  Zij kijken mee met de formatie en groepsindeling, die wij pas na hun instemming kunnen invoeren. 
  Zo hebben zij in een aantal onderwerpen instemmingsrecht. 
  De MR is steeds op de achtergrond aanwezig om kritisch mee te kijken naar ons onderwijs.

  Als het u interessant lijkt om eventueel zitting te nemen in de MR, kunt u zich opgeven via mraanboord@codenz.nl, of via de leerkrachten.
  Ter oriëntatie en kennismaking zal u worden uitgenodigd bij het open (eerste) gedeelte van een volgende MR-vergadering. 
  Bij meerdere aanmeldingen zal er een loting plaatsvinden door de huidige leden van de oudergeleding.

  Overigens kunnen bij het open gedeelte van de MR-vergadering (zie de jaaragenda voor data) alle geïnteresseerde ouders van Aan Boord aanwezig zijn
  Bij deze bent u allemaal van harte uitgenodigd!


  Voor als u interesse hebt in het open gedeelte van de MR vergadering, bent u van harte welkom op maandag 30 januari aanstaande. 

  U kunt op onderstaande link klikken voor de agenda.

   

  http://www.pcbaanboord.nl/filemanager/uploaded/documenten/Agenda MR 30 januari 2017.pdf 


  Voor de agenda van de MR vergadering op 21 juni aanstaande, kunt u klikken op onderstaande link. 

  Voor wie het open gedeelte mee wil beleven, bent u van harte welkom.

   

  http://www.pcbaanboord.nl/filemanager/uploaded/documenten/Mr agenda 21 juni 2016.pdf 

   


  Voor de agenda van de MR vergadering op 9 mei aanstaande, kunt u klikken op onderstaande link. 

  Het eerste gedeelte is open, vanaf de pauze is het een besloten vergadering.

  Voor wie het open gedeelte mee wil beleven, bent u van harte welkom.   

   

   http://www.pcbaanboord.nl/filemanager/uploaded/documenten/Mr agenda 9 mei 2016.pdf

   


  Voor het jaarverslag van 2015, kunt u klikken op de onderstaande link. 

   

  http://www.pcbaanboord.nl/filemanager/uploaded/documenten/Jaarverslag MR 2015.pdf


  Visie MR 

   

  In de MR denken drie betrokken ouders, samen met drie leerkrachten, na over het beleid van de school. Zij kijken mee met de formatie en groepsindeling, die wij pas na hun instemming kunnen invoeren. Zo hebben zij in een aantal onderwerpen instemmingsrecht. De MR is steeds op de achtergrond aanwezig om kritisch mee te kijken naar ons onderwijs.

   

  De MR van Aan Boord heeft de volgende visie geschreven:

   

  De MR van Aan Boord heeft net als de school een christelijke identiteit. De MR wil herkenbaar, zichtbaar en transparant zijn in de organisatie en uitvoering, ook ten aanzien van het beleid. De MR wil graag een open houding uitdragen naar andere ouders, de leerkrachten en de leerlingen.   • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten


  Toelichting op de cookies 

  Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online